Miễn phí vận chuyển toàn quốc

Điều khoản & Điều kiện

Cập nhật mới nhất: 06/03/2021

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện (“Điều khoản”, “Điều khoản và điều kiện”) trước khi sử dụng trang web https://www.skinlax.com do Công ty TNHH Skinlax điều hành.

Việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ tùy thuộc vào sự chấp nhận và tuân thủ các Điều khoản này. Các Điều khoản này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các điều khoản thì bạn không thể truy cập Dịch vụ.

1. Tất cả thành viên Skinlax đồng ý tuân theo Điều khoản và Điều kiện với tư cách là thành viên Skinlax.

2. Tất cả các thành viên có trách nhiệm thông báo thay đổi thông tin cá nhân cho Skinlax. Skinlax sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất lợi ích, đặc quyền hay các vấn đề liên quan điểm tích lũy do sự khác biệt về thông tin thành viên.

3. Skinlax có quyền thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện của thẻ thành viên, bao gồm tất cả quyền lợi hoặc chấm dứt bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

4. Các thành viên cần thông báo cho Skinlax nếu có bất kỳ vấn đề liên quan đến điểm tích lũy trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao dịch. Mọi thắc mắc hoặc thông báo mất thẻ, xin vui lòng liên lạc qua fanpage Skinlax hoặc Instagram Skinlax.

5. Skinlax sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ ai sử dụng trái phép thẻ thành viên bị thất lạc hoặc bị mất. Skinlax có quyền thu hồi điểm từ tài khoản thành viên nếu có giao dịch trên và không bắt buộc phải bồi thường cho bên nào.

6. Tất cả thành viên của Skinlax đồng ý cho Skinlax thu thập, sử dụng, chia sẻ thông tin và việc sử dụng thẻ, đồng thời cho phép giữ lại các thông tin mua hàng cũng như tiết lộ thông tin phù hợp theo quy định của Skinlax.

7. Trong trường hợp có tranh chấp về mặt pháp lý, quyết định của Skinlax là quyết định cuối cùng.

Tôi xác nhận đã đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện trên với tư cách là thành viên Skinlax.

Facebook messenger